Podlaha na terénu

poloakum

  1. Základová deska                                                                                              tl.150 mm
  2. Tepelná izolace                                                                                                tl.120 mm
  3. Elektrické podlahové vytápění
  4. Armovací síť (není nutná pro správnou funkci podlahového topení)
  5. Anhydridová podlaha na bázi cementu                                                            tl. 45-55 mm
  6. Topný senzor
  7. Dlažba, plovoucí podlaha