Životopis

ja kopie

Ing. arch. Kamil Koláček

Dvořákova, 1429, 763 61, Napajedla, Česká Republika

Mobilní telefon:  (+420) 604 299 867

kamilkolacek@seznam.cz, Portfolio http://kamilkolacek.borec.cz

Jmenuji se Kamil Koláček, narodil jsem se 16. 11. 1986. V dětství jsem navštěvoval základní uměleckou školu Rudolfa Firkušného v Napajedlích a základní uměleckou školu ve Zlíně. Po ukončení základního vzdělání jsem vystudoval Střední průmyslovou školu Zlín, kde mými hlavními předměty byly pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, stavební konstrukce, deskriptivní geometrie, architektura. Po dokončení Střední průmyslové školy Zlín jsem pokračoval studiem na vysoké škole v Brně na Fakultě Architektury, Vysoké učení technické v Brně, kde jsem měl hlavní předměty dějiny architektury, pozemní stavitelství, urbanismus, kompozice architektury a výtvarná tvorba. Zde jsem po ukončení magisterského studia získal titul Inženýr architekt. Od roku 2007 až po současnost se věnuji Projekční činnosti, mojí hlavní pracovní náplní je zpracování dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, včetně návrhů řešení, projektování (rekonstrukce, novostavby, ideové studie, vizualizace).

Projekty:

V současnosti 2014 – Výkon autorského dozoru na Návsi v obci Topolná, návrh schodiště ke kostelu, a projekty ke stavebnímu povolení – Slaměný dům v Tlumačově, a dále Nová zelená úsporám pro rok 2014 – RD Kroměříž, Kostelec

Jaro 2013 – Studie usedlosti Bystřice – spolupráce s CIESLARCHITECTS

Říjen, listopad, prosinec 2012 – Workshop s polskými studenty (CIESLARCHITECTS), projekt mateřské školy do obce Hnojník, pěší lávka a veřejné prostory Český a Polský Těšín

Srpen 2012 – Návrh sídla firmy ROMAX CZ, Topolná (realizuje se)

Červenec 2012 – Návrh dlažeb Náves Topolná (realizuje se)

Léto 2012 až 2014 – Rekonstrukce Topolská  hospoda (projekt k dotaci z EU, realizuje se)

Listopad 2011 – Dřevostavba RD Lípa, bungalov 2+1

Červen 2011 – Oceněný návrh, Soutěž na revitalizaci podchodu na Náměstí práce ve Zlíně

Březen 2011 – 2.místo Workshop Pasohlávky, studie Termálního rezortu (odvětví lázeňství)

Únor 2011 – Novostavba rodinného domu v Ludkovicích (realizuje se)

Červen 2010 – Novostavba hospodářského dvoru a vinného sklepa k RD č.p. 515 v Topolné

Říjen 2009 – Novostavba firemního sídla f. Napajedelské stavby v průmyslovém areálu ve Starém Městě

Červenec 2008 – Přestavba objektu v areálu ZŠ Topolná na Dětský letní altán (letní učebna)

Březen 2008 – 1. Místo ve veřejné soutěži o návrh řešení návsi v obci Topolná a následná spolupráce na vypracování územního řízení a stavebního povolení (v současnosti se realizuje)

Listopad 2007 – Rekonstrukce a vestavba podkroví rodinného domu č.p. 277 v Topolné

Studie

web4 web3

web2 web1

Realizace

web8 web7

web6